Přesun na obsah

01.06.2009Papežova návštěva v ČR potvrzena

Při příležitosti papežova setkání s českým prezidentem Václavem Klausem potvrdil Vatikán 30. května 2009 oficiálně termín letošní papežovy cesty do Česka. Benedikt XVI. navštíví od 26. do 28. září Prahu, Brno a Starou Boleslav. více...

28.05.2009Svatodušní slavnost - vrchol Velikonoc

Svatodušní svátky jsou oslavou seslání Ducha svatého na apoštoly a na Marii (Sk 2,1-13), seslání Ducha, jež posvěcuje církev jako nový Boží lid a zahajuje jeho misionářské šíření. O Duchu svatém medituje ve svém článku kardinál Miloslav Vlk. více...

27.05.2009Ohlédnutí po našem mediálním světě

Při příležitosti 43. Světového dne sdělovacích prostředků vydal papež Benedikt XVI. své poselství. Kardinál Vlk se zamýšlí nad jeho hlavními tezemi a nad situací našeho mediálního prostoru. více...

26.05.2009Svatodušní novéna

Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, která tento rok připadá na neděli 31. května. V rámci této přípravy nabízí kardinál Vlk meditaci nad tím, čím je vlastně vylití Ducha svatého. více...

25.05.2009Moderní komunikační technologie a největší "komunikátor"

Dne 24. května 2009 slavila církev 43. Světový den sdělovacích prostředků. Kardinál Vlk se při této příležitosti zamýšlí nad silou a mocí Ducha svatého. více...

21.05.2009Bratrství jako důsledek Božího otcovství

Kardinál Miloslav Vlk se v pátek 15. května 2009 zúčastnil celodenního semináře s názvem "Bratrství: lék pro evropskou společnost v krizi", který pořádal bývalý ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda spolu s Christine Boutin, francouzskou ministryní pro bydlení a město. Kardinál Vlk vystoupil s příspěvkem na téma „Bratrství jako důsledek Božího otcovství“. více...

14.05.2009Ke krizi nejen finanční

Kardinál Miloslav Vlk se v Bruselu 11. května 2009 na pozvání předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa u příležitosti českého předsednictví Radě EU zúčastní jednodenního setkání představitelů Evropské unie se zástupci náboženského světa. Ve svém článku pražský arcibiskup reflektuje toto nevšední setkání. více...

14.05.2009Náš národ a kořeny Evropy

Kardinál Miloslav Vlk se 11. května 2009 v Bruselu zúčastnil setkání organizovaného platformou „La Chapelle de la Résurrection“ a Komisí biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE). Na tomto fóru pronesl přednášku na téma „Historický původ hodnot, které dnes tvoří Evropu: česká zkušenost.“ více...

10.05.2009Katolická církev a česko-německé soužití po druhé světové válce

Příležitost oslavy Dne vítězství dává podněty nejen k úvahám nad příčinami a následky utrpení druhé světové války, ale z duchovního hlediska je také možností zamyslet se nad hledáním cest, jak bolestné zkušenosti překonat a vytvářet novou realitu. Nad podílem katolické církve v českých zemích na rozvoji česko-německého soužití po druhé světové válce se z popudu kardinála Miloslava Vlka zamýšlí dr. Jaroslav Šebek. více...

27.04.2009Jak vznikala papežská návštěva

Papežská návštěva je veliká a netrpělivě očekávaná událost tohoto roku, o níž se často hovoří a diskutuje v médiích. Pro návštěvu byly nedávno započaty přípravy duchovní, ale i organizační. Byla otevřena samostatná webová stránka, na které budou uveřejňovány oficielní zprávy. Všem těmto konkrétním přípravám však předcházelo několikeré pozvání. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka