Přesun na obsah

07.11.2011Prohlášení představitelů abrahamovských tradic

Půda Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je již druhý rok místem setkávání představitelů abrahámovských tradic. Zastoupena je církev katolická, nekatoličtí křesťané, islám, judaismus, do skupiny patří i religionisté. Cílem jejich setkávání není primárně mezináboženský dialog o věrouce, ale vztah vůči společnosti.  více...

04.11.2011Pracovní pobyt v Římě

Nadcházející týden navštíví kardinál Vlk opět Řím. Dne 9. listopadu bude sloužit mši svatou pro poutníky z Čech v bazilice Svatého Kříže Jeruzalémského.  více...

03.11.2011Být poutníky pravdy, poutníky pokoje

Setkání představitelů různých náboženství v Assisi 27. října bylo pokračováním papežova prorockého poslání v dnešním světě. Odpovídajícím způsobem použil tohoto fóra, aby i zde předložil ve světle víry křesťanský pohled na situaci světa a byl předkladatelem orientace a hlasatelem naděje, která je v Kristu Ježíši Zmrtvýchvstalém. více...

02.11.2011Poděkování za 22 let svobody

V den státního svátku, 17. listopadu 2011, bude kardinál Miloslav Vlk slavit mši svatou na poděkování za 22 let svobody. Mše svatá proběhne na Starém Městě v kostele Matky Boží před Týnem v 10:00 hodin.  více...

01.11.2011Mládež ze Společenství Ladislava Hanuse v Praze

Kardinál Vlk se besedoval skupinkou mladých slovenských katolíků, kteří se věnují formování budoucích lídrů aktivních ve veřejném životě na Slovensku. více...

31.10.2011Svítání naděje

Když byl sněmovně předložen návrh zákona o narovnání, vypracovaný ve spolupráci církví a církevních expertů s Topolánkovou vládou, a Vlastimil Tlustý se snažil tento velmi dobrý návrh shodit ze stolu, přece však zvláštní parlamentní komise, která se tímto návrhem zabývala, zjistila řadu pozitivních skutečností, kromě toho, že podklady toho návrhu byly dobře vypracovány. Odborníci této komise konstatovali, že neexistují žádné důkazy pro tvrzení, že majetek nikdy církvi nepatřil, jak tvrdily mnohé hlasy odpůrců církve z řad politiků a novinářů. (Ostatně totéž zjistil při svém šetření i Ústavní soud). více...

26.10.2011Rozloučení s Jiřím Kaplanem

V sobotu 22. října celebroval kardinál Vlk mši svatou v kostele Matky Boží před Týnem, při které se konal obřad rozloučení s panem Jiřím Kaplanem.  více...

26.10.2011Dny ztišení a meditace

Ve dnech 17. - 21. října se na padesát kněží z Čech i Slovenska sešlo na Hostýně, aby zde prožili exercicie s kardinálem Vlkem.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka